Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszer
Felhasználási feltételek
A DWMS weboldal és mobil applikáció tulajdonosa és üzemeltetője az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D)

Fogalom meghatározások

A Jelen Felhasználási Feltételek értelmében:
Főigazgatóság: az Országos Vízügyi Főigazgatóság
Felhasználó vagy Ön: a Főigazgatósággal kapcsolatba kerülő személy, aki végső Felhasználója az Alkalmazásnak, ez alatt értve az Ön kifejezést is, mely kifejezést ezáltal szintén Felhasználónak kell értelmezni
Alkalmazás:minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalom, különösen az Alkalmazás felépítése, kivitelezése, szövegek, képek, fényképek, illusztrációk, összeállítások, grafikus anyagok, adatbázisok, tulajdonosi információk, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védett vagy védhető eleme (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Főigazgatósághoz köthető anyag, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezése, választéka, sorozata, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzői, minden szolgáltatás, cégnév, logó, tartománynév és minden szellemi termék, amelyeket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és amelyek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény szerinti nemzeti adatvagyon részét képezik, illetve amelyek a Főigazgatóság tulajdonában vagy kizárólagos adatkezelésében állnak.
Weboldal:minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalom, különösen a Weboldal felépítése, kivitelezése, szövegek, képek, fényképek, illusztrációk, összeállítások, grafikus anyagok, adatbázisok, tulajdonosi információk, a Weboldal minden szerzői vagy más joggal védett vagy védhető eleme (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Főigazgatósághoz köthető anyag, a Weboldalon belül az elemek elrendezése, választéka, sorozata, a Weboldal felépítésének főbb jellemzői, minden szolgáltatás, cégnév, logó, tartománynév és minden szellemi termék, amelyeket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és amelyek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény szerinti nemzeti adatvagyon részét képezik, illetve amelyek a Főigazgatóság tulajdonában vagy kizárólagos adatkezelésében állnak.
Alkalmazáskörnyezet: azok az alkalmazás platformok, amelyeken keresztül a Felhasználó a Tartalmat megtekintheti.

Harmadik személlyel kapcsolatos tájékoztatás

A Felhasználási Feltételek kizárólag a Főigazgatóság és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A Felhasználási Feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy javára.

Az ön hozzájárulása

A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek értelmezése és elolvasása után, a Felhasználási Feltételek elfogadásával ('ELFOGADOM' gomb megnyomása) az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti:A Jelen Felhasználási Feltételek értelmében:
A Felhasználási Feltételeket elolvastam, a személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Főigazgatóság a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezésekről teljes körűen tájékoztatott.
A Főigazgatóság az általam közölt személyes adatokat a Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelheti.
Tudomásul veszem, hogy a DWMS weboldalt és mobil applikációt a Főigazgatóság, mint tulajdonos üzemelteti.

A felhasználás módja

Ön tudomásul veszi, hogy:
 • a Főigazgatóság Önnek kizárólag a Weboldalhoz és az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja
 • csak Felhasználóként férhet hozzá a Weboldalhoz és az Alkalmazáshoz
 • a Felhasználási Feltételek nem biztosítanak jogot a Weboldalon és az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára
 • a Weboldal és az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad a Weboldal és az Alkalmazást a Főigazgatóság által biztosított kezelőfelületen keresztül és a Felhasználási Feltételekben foglaltaktól eltérő módon igénybe venni
 • az Alkalmazás által biztosított tájékoztatások nem teljes körűek, további információkat a Főigazgatóság a Weboldalon biztosítja
 • nem jogosult sem egészben, sem részben módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni a Weboldalt és az Alkalmazást és a felhasználás során megismert információkat
 • a Főigazgatóság fenntartja a jogot, hogy a hozzáférést indokolás nélkül megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat
 • a Főigazgatóság fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására
 • az új Felhasználási Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg utólagosan elfogadja a megváltoztatott Felhasználási Feltételeket
 • a Főigazgatóság jogosult a Weboldal és az Alkalmazás megszüntetésére
Ön elfogadja, hogy:
 • a Weboldalt és az Alkalmazást csak a Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja
 • az Alkalmazáskörnyezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni a Weboldalhoz és az Alkalmazáshoz
 • nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja a Weboldalt és az Alkalmazást (vagy a szervereket és hálózatokat, amelyek a felhasználás során megismerhető információkat közvetítenek és/vagy Weboldalhoz és az Alkalmazáshoz kapcsolódnak)
 • nem szerez jogosultságot a Weboldal és az Alkalmazás egyes részeinek vagy a Weboldalhoz és az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftver forráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Főigazgatóságtól írásos engedélyt kapott
 • a Weboldal és az Alkalmazás használatával Ön nem szerez a Weboldalra és az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle tulajdonjogot. Ön nem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Főigazgatóságtól
A Főigazgatóság jogosult a Weboldal és az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, és adminisztrációs üzeneteket, információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Főigazgatóság ilyen üzeneteket küldjön a részére.

A Weboldalt és az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítja a Főigazgatóság, és a Főigazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található szerzői jogi előírásoknak, tájékoztatásnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog jogosultját az Alkalmazásban, beleértve a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

A Főigazgatóság a tőle elvárható módon mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal és az Alkalmazás által szolgáltatott információk megfeleljenek a valóságnak, azonban nem vállal felelősséget a Weboldalon és az Alkalmazáson elérhető adatokban, adatsorokban, táblázatokban, grafikonokban, térképeken, szöveges tartalomban szereplő információk hitelességéért, valódiságáért. A Főigazgatóság nem vállal felelősséget a Weboldalon, az Alkalmazás és a felhasználás során megismert információkra visszavezethető elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért és egyéb lehetséges kárért, az ezekből adódó igényekért, kárfelelősségét kizárja.

A Weboldal és az Alkalmazás által szolgáltatott információk a Főigazgatóság vagy a Főigazgatóság szakmai felügyelete és irányítása alá tartozó vízügyi igazgatóságok tulajdonában vagy kizárólagos kezelésében állnak, vagy ezen szervek produktumai.

A Weboldalon és az Alkalmazásban közzétett mérési adatok regisztráció nélkül felhasználhatóak.